หากมีปัญหา กรุณาติดต่อทีมงาน อีเมล์: EfunCS_TH@efun.com